Torony Község Hivatalos Honlapja - Hírek
Torony Község Hivatalos Honlapja

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Események
<< Szeptember 2018 >>
H K Sz Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nincsenek események.

Toroonyi KSK

Pannon Térségfejlesztő Egyesület

Európa itt épül

Kulturális értéktár

Magyar Államkincstár

Helyi esélyegyenlőségi Program

Ügytípus: Változás bejelentés idegenforgalmi adóban

Rövid leírás: Az adózónak az idegenforgalmi adókötelezettségét érintő változást, adóköteles tevékenységének megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóságnál.

Igénylő, kötelezett: adóbeszedésre kötelezett

Az ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen az illetékes ügyintézőnél, vagy postai úton ajánlott levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap
Az ügyintézés díja: díjmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók: Bejelentés a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó fizetésére kötelezett adózók számára az önkormányzati adóhatósághoz történő nyilvántartásba vételhez >>

Elérhetőség:

Torony Község Önkormányzata
9791 Torony, Rohonczi 6.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 13:30
Ügytípus: Védelembe vétel

Rövid leírás: Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője intézkedik a gyermek védelembe vételére vonatkozólag.

Igénylő, kötelezett: A településen lakó nagykorú cselekvőképes személy, illetve szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság a 14. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában, rendőrség, ügyészség, illetve bíróság bűncselekmény elővetésével vádolt gyanúsított fiatalkorút, védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos, családsegítő szolgálat, nevelési-oktatási intézmény, gyermekjóléti szolgálat.A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint - szükség szerint - a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, illetve a meghallgatást mellőzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy cselekvőképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

Az ügyintézés kezdeményezhető: A gyámügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: -

Az ügyintézés díja: nincs

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók: nincs

Az alkalmazott jogszabályok:

1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt)
149/1997./IX10./ Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer)

Szükséges iratok: kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Elérhetőség:

Torony Község Önkormányzata
9791 Torony, Rohonczi 6.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 13:30
Ügytípus: Zöldterület-fenntartási feladatok

Rövid leírás: Parkfenntartással és a közterületi zöldterületekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket és kérelmeket elbírálja és közreműködik azok megoldásában. Napi kapcsolatot tart fenn a parkfenntartással megbízott cégekkel, ellenőrzi a szerződésben rögzített feladatok mennyiségi és minőségi végrehajtását. Részt vesz a zöldterület-felújítások előkészítésében. Szakértőként közreműködik a fakivágási engedélyezési eljárásnál.

Igénylő, kötelezett: Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető: Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: -

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók: -

Az alkalmazott jogszabályok: 25/1997.(IX.25) sz. rendelet környezetvédelem helyi szabályozásáról

Szükséges iratok: kérelem

Elérhetőség: Torony Község Önkormányzata
9791 Torony, Rohonczi 6.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 13:30
Ügytípus: Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok

Rövid leírás: Javaslatokat tesz az út-híd fenntartási, valamint út-híd beruházások, felújítások készítésére. Elvégezteti a település hídjanak éves, ill. időszakos vizsgálatát a rendelkezésre álló költségkeret erejéig. Kapcsolatot tart az útfenntartási feladatokat ellátó Településgazdálkodási Kft-vel, javaslatot tesz az útüzemeltetési és útfenntartási munák technológiájára és ütemezésére. Közutak műszaki, minőségi, forgalmi adatainak és forgalmi rendjének nyilvántartása. Megrongálódott közút haladéktalan kijavítása, veszély elhárítása, figyelmeztetés a veszélyre. Közút állapotának, közúti jelések épségének ellenőrzése. Lakossági panaszok kivizsgálása. Közút állapotának, közúti jelzések épségének ellenőrzése. Gondoskodik a közút tisztán tartásáról, a hó-eltakarításáról, síkosság elleni védekezésről. Vasúti kiépített átkelőhelyhez, gyalogos-átkelőhöz járda, gyalogút kiépítése, buszöböl kiépítése, Gondoskodik a helyi közúthálózat fejlesztéséről.Kártérítés közútkezelői kötelezettség megszegésével okozott kárért. Közúti területek kaszáltatási munkáinak irányítása.

Igénylő, kötelezett: Ügyfelek

Az ügyintézés kezdeményezhető: Ügyfélfogadási időben személyesen, levélben

Ügyintézési határidő: 30 nap

Az ügyintézés díja: -

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, kitöltési útmutatók: -

Az alkalmazott jogszabályok: -

Szükséges iratok: kérelem vagy dokumentáció

Elérhetőség: Torony Község Önkormányzata
9791 Torony, Rohonczi 6.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 08:00 - 16:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 13:30
Polgármester
Név: Kovács György
Beosztás: polgármester
Mobil: 06 20 288 6120
Fax: -

Jegyző
Név: Horváth Eszter
Telefon: 06-94-540-521, 06-94-540-522
Fax: 06-94-540-521
Központ: Torony
Települések: Torony,Dozmat,Felsőcsatár


Munkatársak
Név: Pold Eszter Ügyek: Szociális ügy
Név: Gáspárné Leibinger Gabriella Ügyek: Igazgatásügy
Név: Antal Józsefné Ügyek: Adóügy
Név: Bencsics Eszter Ügyek: Hivatalsegéd
Név: Tóth Eszter Ügyek: Pénzügy
1.) Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások adatai.

2.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vonatkozó szerződések adatai.

3.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű vagyonértékesítésre,vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai.
Bizottság neve: SZOCIÁLIS, EGéSZSéGÜGYI, GYERMEK- IFJÚSÁGVéDELMI BIZOTTSÁG
Elnök: Joó Béláné
Tagok: Kopácsi Anita, Fazekas Gábor
Feladatok:

A szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása. /segélyek, ápolási díjak, közgyógy igazolvány, BURSA megállapításával kapcsolatos döntés, beiskolázási segélyekre és az Idősek Napjával kapcsolatos javaslattétel/

Bizottság neve: Vagyon Ellenőrző Bizottság
Elnök: Fazekas Gábor
Tagok: Zsilavecz Gusztáv, Csíszár József
Feladatok:

A képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok.
Pártállás: független
Foglalkozás: Polgármester

1953. IX. 17.-én született Kapuváron.
1988. óta él Toronyban.
1998. óta képviselő.
Két gyermek édesapja.
Hobbija a galambászat.
Pártállás: párton kívüli
Foglalkozás: vállalkozó, képviselő

A Csercsics Faipari Kft. tulajdonosa, 2002-ben lett képviselő testületi tag.
A Sportkör elnökségének tagja.
Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyének elektronikusan történő intézéséhez kérjük, figyelmesen olvassa el a következő tájékoztatót .

Az elektronikus ügyintézéshez rendelkeznie kell Magyarorszag.hu regisztrációval (ügyfélkapu).

Amennyiben még nem létesített ügyfélkaput, úgy kérjük, keresse fel a lakóhelye szerint illetékes okmányirodát és kezdeményezze ügyfélkapu létesítését.

Az ügyfélkapun való regisztrációját követően a kapott felhasználói név és jelszó segítségével elektronikus úton elintézheti, az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ügyeit.

Amennyiben Ön nem saját maga kíván eljárni, képviselőt bízhat meg ügyének elintézésével.

Ebben az esetben a képviselőnek személyesen meg kell jelennie a polgármesteri hivatalban regisztráció céljából.

Természetesen a képviselőnek rendelkeznie kell a Magyarorszag.hu ügyfélkapu regisztrációval (felhasználói név, jelszó).

A képviselőnek személyes megjelenése alkalmával magával kell hoznia az előbb említett ügyfélkapu regisztrációt igazoló okmányt, a személyazonosságát igazoló okmányt, a meghatalmazást vagy megbízási szerződést (a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni).

Az polgármesteri hivatalban az adatokat nyilvántartásba veszik, majd ezt követően kerülhet sor az elektronikus ügyintézésre.

Ügyfelünk, illetve meghatalmazottja/megbízottja az alábbiak szerint intézheti ügyét elektronikusan:
A "Bejelentkezés" mezőre kattintva a Magyarország.hu ügyfélkapun keresztül felhasználói neve és jelszava segítségével belép a települési elektronikus ügyintézési rendszerbe.

Itt hívjuk fel szíves figyelmét arra, hogyha a szolgáltatás nem érhető el, az a Magyarország.hu-n fennálló problémát jelez, az nem a települési ügyintézési rendszer hibája!

A települési ügyintézési rendszerbe való belépés után a képernyő bal oldalán található menüpontokból választhatja ki az Ön által intézni, illetve kezdeményezni kívánt ügytípust.

Az egyes menüpontokra kattintva az újabb menüpontok közül az "Ügy indítása" feliratra ráállva megjelennek azok az egyes eljárási cselekményeket megjelenítő elektronikus beadványok, űrlapok nevei, melyekre rákattintva azokat kitöltheti.

A rendszer a jelenlegi fejlesztési verzióban nem végez teljes körű adatellenőrzést, ezért az űrlapok kitöltésénél körültekintően kell eljárni.

A kitöltött űrlapokat a "Rendben" gombra kattintva küldheti el.
Az elektronikus irat megérkezését az jelzi, hogy a képernyőn megjelenik a "Folyamatban lévő ügyek" elnevezésű táblázat, amelyben már az elküldött irat adatai szerepelnek.

A hatályos jogszabályi előírások és az e-ügyintézési rendszer jelenlegi szintje miatt, a továbbiakban ügyét a hagyományos módon intézzük. A folyamatos fejlesztés és a jogszabályok változásának eredményeként válik majd lehetővé a teljes körű elektronikus ügyintézés.

Köszönjük, hogy ügyeinek intézéséhez igénybe veszi szolgáltatásunkat.
ÖNKéNTES TűZOLTÓ EGYESÜLET TORONY


Alapadatok
Postai cím: 9791 TORONY, Felsőőri u. 15.
Telefon: 94/540-521
Fax: 94/540-521

Elnök
Név: Földesi János
Titulus: elnök
Cím: 9791 Torony, Rohonci u. 20.
Telefon: 94/352-604

Ügyfélfogadás
nincs

Tevékenység

 • tűzmegelőzés
 • tűzoltás
 • katasztrófa elhárítás, kárelhárítás
 • helyi rendezvények segítése

Bemutatkozás
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 110 éve alakult településünkön. Jelenleg 16 fő aktív tagja van. Parancsnok: Farkas Tibor Helyettese: Tóth Csaba.
Rendelkezésükre áll egy tűzoltó gépkocsi és minden alapvető védőeszköz, ami a működésükhöz szükséges.
Aktív részesei és cselekvői a falu közéletének.

Az egyesület 100 éves jubileumán tűzoltóink hagyományos egyenruhájukban és a régi tűzoltókocsin

2004-ben új zászlót kapott az egyesület

Önkéntes tűzoltóink az ausztriai partnerközség Markt Neuhodis ünnepségén

A Toronyi asszonykórus

A toronyi Aranypatak asszonykórus 1996-ban alakult. Vezetője Borsos Péterné . 16 hölgy tagja van és Szakály László harmonikás. Fellépnek a község minden rendezvényén és nagyon sok meghívásuk van a szomszédos településekről is. Falunapokon, öregek napján, községi ünnepségeken, hősök napján, egyházi rendezvényeken egyaránt találkozhatunk velük.


Toronyi Rajkók


A csoport 2008. júniusában alakult, Vidos Lászlóné vezetésével. Céljuk minél szélesebb körben megismertetni és megszeretetni a roma hagyományokat, melyeket a tánc segítségével mutatnak be. Szerepelnek a falunapokon, kistérségi forgatagi napokon, egyéb rendezvényeken és ünnepségeken.

ARANYPATAK KULTURÁLIS ALAPíTVÁNY

Az Alapítvány logója

Az 1998 novemberében létrejött alapítvány célja Torony község Általános Iskolájában tanuló korosztály egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és az értük cselekvők együttműködésének szolgálata, cselekvési lehetőség feltételeinek biztosítása a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és kulturális tevékenység területén.

Az alapítvány weboldala: http://www.aranypatak.freeweb.hu/

Toronyőr Kulturális Egyesület

2013 novemberében a Szombathelyi Törvényszék bírósági nyilvántartásba vette, a 14 alapító személy kérését.

Az egyesület elnökének: Dr. Csapó Tamást, alelnöknek: Csollány Csabát és titkárnak: Juhász Zsoltot választották.

Az Egyesület az alábbi célokkal alakult meg:

 1. A rég- és közelmúlt hagyományainak ápolása
 2. A faluhoz tartozás érzésének megerősítése
 3. A helyi társadalmi és kulturális élet fellendítése
 4. Sport és szabadidős tevékenységek, turisztikai programok szervezése
 5. Gyermek és ifjúságvédelmi, mentálhigiénés programok szervezése
 6. Testvér településekkel való kapcsolat felvétel, és azok ápolása
 7. Tudományos ismeretterjesztés
 8. Egyéb kulturális tevékenység

2014 évi tervezett programjai:

1. Előadássorozat érdekes, aktuális témákból:

- kertészet

- a hazai cigányságról

- régészeti feltárások eredményeiről

- vidékünk néprajzi sajátosságai

- magyarság őstörténete

- éghajlatváltozás és következményei

2. Tudományos ismeretterjesztés:

- történelmi borvidékeink

- Skandinávia – Erdély – Székelyföld – élménybeszámolók

- Izland és a vulkánok

3. Kirándulások szervezése:

- Vas hegyre – Gorják Sándorhoz a Vasfüggöny Múzeumhoz – kerékpárral

- Gyalogtúra a Jáplai majorhoz

4. Részvétel a falunapi programban.

Hagyományként ápolni a „Kenyérünnepét”- augusztusban.

5. Toronyi hagyományok, szokások, énekek feltárása, megőrzése, közkinccsé tétele.