Torony Község Hivatalos Honlapja - Hírek
Torony Község Hivatalos Honlapja

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Események
<< December 2017 >>
H K Sz Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nincsenek események.

Toroonyi KSK

Pannon Térségfejlesztő Egyesület

Európa itt épül

Kulturális értéktár

Magyar Államkincstár

Helyi esélyegyenlőségi Program

Pályázati felhívás

BURSA HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2014.

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.

Pályázni az „A” (már felsőoktatásban tanuló) és „B” (felsőoktatásban a tanulmányokat jövő évben kezdeni kívánó) típusú kiírásnak megfelelően, a kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásával lehet.

A pályázati kiírás a www.torony.hu oldalon is elérhető.

érdeklődni a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet (Torony, Rohonczi u. 6. Tel: 540-521), további részletek olvashatók a www.emet.gov.hu internetes oldalon.

Pályázni kizárólag elektronikus úton a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) lehetséges, 2013. október 14-től.

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2013. november 15.

Lakics Monika sk.

jegyző
EGéSZSéGÜNK éRDEKéBEN

Káros hatások az érrendszerre, szervezetünkre.

Vannak, akik haláluk napjáig élnek, és vannak olyanok is, akik a diagnózis napján meghalnak. Az egyik legfontosabb dolog, amire emlékezni érdemes, hogy tudományosan bizonyított tény: az optimista szemléletű emberek tovább élnek.
(David B. Agus)

Előadás és filmvetítés

a

Toronyi Művelődési Ház nagytermében

2013. október 16-án 18.00-kor

Előadást tart: Szovák Csaba és Kustánczi Erzsébet

egészségügyi dolgozók

Mindenkit szeretettel várunk!
FELHíVÁS

Ingyenes komposztáló ládákért lehet regisztrálni az

alábbiak szerint:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 27.500db házi komposztáló ládát oszt ki.

A ládákért két úton lehet regisztrálni: elektronikusan vagy személyesen.

Azok az igénylők, akik elektronikusan jelentkeznek, a www.westhull.hu weboldal Komposztáló láda igénylés menüpontjában regisztrálhatnak, ahol egy használati útmutatót is találnak, mely megkönnyítheti házi komposztálásukat.

Azoknak, akiknek nem áll módjukban interneten regisztrálni, személyesen, papír alapon is megtehetik a Toronyi Művelődési Házban.

A regisztráció segítésében a Toronyi Művelődési Ház segítséget nyújt.

Tel: 94/352-012, +36302076803

A komposztáló ládák kiosztásának elbírálása regisztrációs sorrendben történik.

A kiosztásra ― a közbeszerzési eljárást követően ― várhatóan 2014 tavaszán kerül sor.

Torony, 2013. október 10.

TORONY KÖZSéG ÖNKORMÁNYZATA
Kattintson a plakátra a nagyobb méretért!
évközi 24. Vasárnap

2013. szeptember 15.

Ünnepek, emléknapok:

péntek (szeptember 20.): Kim Taegon Szent András áldozópap,Csong Haszang Szent Pál és társaik koreai vértanúk

szombat (szeptember 21.): Szent Máté apostol és evangélista

1) Pénteken délután fél 7-kor a séi templomba Sági Zoltán és Palotay Szilvia séi hívők esküvője lesz, imádkozzunk az új házaspárért!

2) A bérmálás a 8 illetve a 9. osztályba járó fiatalok részére május 18-án lesz. Bérmálkozó lehet az a fiatal aki rendszeresen jár vasárnaponként szentmisére, illetve részt vesz a hitoktatáson, a 9. osztályosok részére is lesz külön felkészítő hittan október elejétől. Bérmaszülő az lehet, aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó illetve bérmálkozó, és ha házasságban él érvényes egyházi házassággal rendelkezik. Kérem, hogy akik a toronyi iskola 8. osztályos hittanra járó diákjain kívül szeretnének tavasszal bérmálkozók lenni, azok jelentkezzenek a mai vasárnapi szentmise után a sekrestyében vagy még a héten a fogadóórán csütörtökön délután 4-6 vagy szombat 9 és 10 között.

3) Szintén kérem azon 3. osztályos tanulók jelentkezését a mai vasárnapon, akik nem a Toronyi Iskolába járnak, de a plébánia területén szeretnének májusban elsőáldozók lenni.

4) 2014-es forgatható falinaptár, egylapos naptár, kalendárium a kiadó sürgetése miatt jövő vasárnapig megrendelhető a sekrestyében.
F E L H í V Á S

TISZTELT LAKOSSÁG!

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. október 31-ig ellenőrzést tart a település belterületén a nyílt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszer (árkok) állapotának felmérésére érdekében.

Az átereszekben, árkokban a lehullott csapadék elvezetésében nagy problémát tudnak okozni a fák lehullott levelei, növényzet vagy más hulladék, amelyek elakadnak, felgyűlnek ott.

Az 1/1986. (II.21) éVM-EüM együttes rendelet 6 §-a szerint:

A tulajdonos köteles gondoskodni:

- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

- a járdaszakasz meletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

- tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és különjárására szolgáló terület tisztán tartásáról,

- a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A fenti jogszabály értelmében kérjük a lakosságot, hogy személyre szóló felszólítás nélkül szíveskedjenek az előírtaknak megfelelően a saját ingatlanuk előtti árkokat rendbe tenni és a azok medrében a természetes vízelfolyást ne gátolják!

Lakics Monika

jegyző
éRTESíTéS EBOLTÁSRÓL

értesítjük az eb tulajdonosokat, hogy Torony községben a kutyák veszettség elleni szervezett

oltása és féreghajtó szerrel kezelése

Torony I. községrészben 2013. szeptember 14-én /szombat / lesz

8 órától 9.30 óráig a toronyi templom előtti téren.

Torony II. községrészben 2013. szeptember 14-én /szombaton / lesz

10 órától 11.30 óráig az Ondódi italbolt előtt.

Állatorvos: Dr. Sándor Csaba 06/30 9566-551

Minden 3 hónapot betöltött kutya veszettség elleni oltása évente kötelező!

Csak chippel ellátott kutya oltható. Chippelésre a helyszínen lehetőség van, ára 3.500 Ft

Az oltás díját – 3.500 Ft-ot – a helyszínen kell fizetni. A háznál oltás 4.000 Ft. Kérjük, előre jelentsék be az állatorvos telefonszámán, vagy a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal telefonszámán /06-94 540-521 /.

Az oltáshoz a kutyákat pórázon, szükség esetén szájkosárral – ebbel bánni tudó személy vezesse.

A korábbi oltási bizonyítványt mindenki szíveskedjen magával hozni. Az oltási könyvpótlás, vagy új kutya esetén a kiállítás 500 Ft. Ha időközben a kutya elpusztul, vagy elveszett, ezt a tulajdonos köteles bejelenteni.

Az év végéig be nem oltott kutyák tulajdonosai szankcióval sújthatók.

Lakics Mónika sk.

jegyző

Eb összeírás

Tisztelt Lakosság!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján a települési önkormányzatok eb rendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb-összeíráshoz köteles a mellékelt ADATLAPON lévő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Ha nincs kutya abban az esetben az adatlapra csak nevet, címet és dátumot kell írni, valamint aláhúzni a Nem tarok ebet, szövegrészt. Az adatlapot alá kell írni.

Az adatlapokat a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalba kérjük visszajuttatni 2013. szeptember 31-ig.

Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az adatokat.

Az eb tulajdonosok - az összeírást követően - kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni!

Az adatlap kérhető a hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.torony.hu/hírek, felhívások) is.

Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

Köszönjük!
éRTESíTéS

értesítjük a lakosságot, hogy Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az egyes lakossági csoportok támogatásáról szóló 10/2013. /VII.24./ számú önkormányzati rendeletének értelmében, évente egy alkalommal beiskolázási támogatás kerül kifizetésre a községben lakóhellyel rendelkező, önálló keresettel nem rendelkező

- Toronyi Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolai tanuló,

- bármely középfokú intézményben középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló (23. életéve betöltéséig),

- illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére (25. életéve betöltéséig).

A támogatás összege: Általános iskolás tanulók esetében tanulónként: 3.000 Ft

Középiskolás tanulók esetében tanulónként: 4.000 Ft

Felsőoktatásban tanulók esetében tanulónként: 5.000 Ft

A jogosultság vizsgálatához szíveskedjék bemutatni:

  • Személyigazolványt, lakcím kártyát,
  • Középiskolások iskolalátogatási igazolását a 2013-2014. tanévről,
  • Felsőfokú tanulmányokat folytatók jogviszony igazolását.

(A Toronyi Általános Iskolában tanulóknak nem kell iskolalátogatási igazolást bemutatniuk.)

A kifizetésre a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalban (Torony, Rohonczi utca 6.) kerül sor:

2013. augusztus 26-án (hétfőn) és szeptember 9-én (hétfőn) a hivatal nyitvatartási ideje alatt (800-1600).

Torony, 2013. augusztus 5.

Lakics Monika sk.

jegyző
Tanuljon angol, német nyelvet/informatikát helyben
szinte INGYEN!

100 órás PL-4464 Angol/Német/Számítástechnika alapok a gyakorlatban
képzésre várjuk az érdeklődők jelentkezését!

Képzés tervezett kezdete:2013. szeptember - október

Képzés tervezett vége:

Képzés helyszíne:Torony Művelődési Ház

Képzés díja:maximum 4.550,- Ft önerő befizetése szükséges

Képzés ütemezése:pl. hétfő,szerda, vagy kedd,csütörtök napokon 1700-2015 között

A projekt keretében megvalósuló mindkét típusú képzésben (idegen nyelvi és informatikai) részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.

A projekt keretében elnyerhető támogatás maximális összege 90.000 Ft. Minden képzésben résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához. Az önrész mértéke a képzési díj összegének minimum 5%-a.

A képzés során az alábbi témaköröket sajátítják el a hallgatók: A résztvevő megérti a köznapi témájú szavakat, kifejezéseket, főleg konkrét helyzetekre (pl. családra, közvetlen környezetre) vonatkozókat, egyszerű mondatokkal, kifejezésekkel be tudja mutatni önmagát, szűkebb környezetét. Képes egyszerű kérdéseket feltenni, azokra válaszolni, alapszükségleteit ki tudja fejezni, információt kérni és adni, egyszerűbb szituációkban helyt állni, rövid üdvözlő szöveget írni, személyes adataira vonatkozó nyomtatványt kitölteni.

Tanúsítvány kiadásának feltétele: A tanfolyam záróvizsgával fejeződik be, mely két vizsgarészből áll: szóbeli vizsga és írásbeli teszt, a záróvizsga akkor eredményes, ha a jelölt mindkét vizsgán (szóbeli és írásbeli) is eléri legalább a 60%-ot.

A képzések megfelelő létszám esetén indulnak, ezért előzetes igényfelmérést tartunk. Kérem jelentkezési szándékát a Művelődési Házban jelezze (Torony, Felsőőri u. 47. Telefon: +36 94/352-012; +36302076803) 2013. augusztus 16-áig.

érdeklődni a további részletekről

a Művelődési Házban vagy a SZÁM-PONT Kft ügyfélszolgálatán (92/314-390, kepzes@szam.hu) lehet!
TORONY KÖZSéG ÖNKORMÁNYZATA

és a ROMA NEMZETISéGI ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Holokauszt megemlékezésre

a Csicsergő Óvoda falán elhelyezett emléktáblánál

2013.Augusztus 11-én 10.30 órakor

Dallal és versel, emlékezünk

a II. világháborúban elhurcoltakról
FELHíVÁS

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint,

a Vidékfejlesztési Miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások

határától számított 200 / kettőszáz / méteren belüli területekre a

2013. július 22-én átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Seper András

tűzoltó alezredes